Vereniging

Vereniging Oranjedag Heelsum is op 21 september 1925 opgericht. Het eerste bestuur bestond uit: voorzitter A. van Teylingen, H. Jansen, W.E. Prinsen, Th. Geurtsen, W. Stegherr, C.M. Crum, M. Schut, G. Heykamp en A. de Jong.

bestuur1930

Het bestuur van Vereniging Oranjedag Heelsum bestaat uit 7 mensen, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur vormen. Zij worden door de vier andere leden ondersteunt bij het organiseren van Koningsdag en de Airborne-herdenking.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • (voorzitter) Vacant
  • Jasmijn Oonk (secretaris)
  • (penningmeester) Vacant
  • Maxim Hollink
  • Hein Heijnekamp
  • Vacant
  • Vacant

Algemene Ledenvergadering

Elk jaar vindt in het begin van het jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, waarin het bestuur het afgelopen verenigingsjaar met alle aanwezige leden doorneemt, I.V.M. Corona uitgesteld.