Algemene Ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering 25-03-2019

Onderwerp:    Algemene ledenvergadering 2019
Datum:            25 maart 2019
Tijd:                 van 20.00 tot 21.00 uur
Locatie:           MFC Doelum, Hogenkampseweg 45 Renkum

Agenda

 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
 2. Notulen en actielijst extra ALV 13-12-2017
 3. Jaarverslag Oranjedag en Airborne-herdenking 2018
 4. Financieel jaarverslag 2018
 5. Kascontrole
 6. Programma:
    1.  Oranjedag en
    2.  Airborne-herdenking 2019
 7. Bestuurszaken
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Hieronder vindt u de jaarverslagen van 2016.

Bekijk het Jaarverslag 2018
Bekijk het Financieel jaarverslag VOH 2018
Bekijk het Cijfers financieel jaarverslag VOH 2018

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering: